Rekrutacja

do 2-letniego Studia Aktorskiego Art-Play dla dorosłych (od 18 lat):

Do 27 września 2021 r. należy wpłacić opłatę rekrutacyjną 250 zł (do dnia 15 lipca 2021 r. bez opłaty rekrutacyjnej) oraz czesne 680 zł za miesiąc październik 2021 r. na konto ING Bank Śląski

16 1050 1230 1000 0002 0009 3920 oraz złożyć teczkę z następującymi dokumentami:

1. Podanie

2. Życiorys

3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub maturalne

4. 3 zdjęcia

5. Zaświadczenie lekarskie

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

Studio Aktorskie Art-Play

Pałac Młodzieży

40-066 Katowice

ul. Mikołowska 26

do Studia Aktorskiego dla młodzieży (15-18 lat):

Do 27 września 2021 r. należy wysłać zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach

na adres mailowy : nauka@art-play.art.pl lub danutaanna.owczarek@gmail.com oraz wpłacić czesne za miesiąc październik 680 zł na konto ING Bank Śląski 16 1050 1230 1000 0002 0009 3920


Rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się dnia 2-3 października 2021 r. :)